Zapraszamy na wieczór z lampami naftowymi na Lwią Górę i Starościńskie Skały i degustację Likieru Karkonoskiego.
Startujemy z parkingu od Przełęczy Karpnickiej, przez Rozdroże Pod Jańską Górą, na Starościńskie Skały. Rudawy Janowickie wyróżniają się niezwykłymi formami skalnymi, ciekawą historią i pięknymi widokami, które dane będzie nam zobaczyć z punktu widokowego w wieczornej aurze.
UWAGA:
Organizowane wydarzenie odbywa się w trybie treningu grupowych zajęć sportowych turystyki kwalifikowanej (rekreacyjno – krajoznawczej), prowadzonych przez trenera – przewodnika sudeckiego, wyspecjalizowanego w prowadzeniu tego typu zajęć.
Sudecka Kraina zastrzega, że w razie niekorzystnych warunków pogodowych, lub zbyt małej ilości uczestników, wieczór z lampami naftowymi może być przeniesiony na inny termin.
WAŻNE INFORMACJE:
– Rezerwacja wyłącznie pod adresem mailowym: sudeckakraina@o2.pl- Miejsce spotkania: parking na Przełęczy Karpnickiej

– Strój dopasowany do warunków zewnętrznych,
– Zimą rekomendujemy założyć buty najlepiej za kostkę i raczki

Uczestnicy otrzymają na czas spaceru lampy naftowe.
Ubezpieczenie NNW – we własnym zakresie. Udział mogą brać osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką pełnoprawnych opiekunów.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w czasie wycieczki obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu, lub zakrywanie ust i nosa. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.

UWAGA: Zapisanie się i korzystanie z usług B.T. Sudecka Kraina wiąże się z akceptacją i przestrzeganiem REGULAMINU dostępnego na naszej stronie interntowej

CZYTAJ REGULAMIN